Go Search

 Grenswaarden

Van de bijna 1000 MAC’-Waarden* (zowel wettelijke als bestuurlijke) uit het oude (d.w.z. tot 1 januari 2007 geldende) grenswaardenstelsel  zijn er iets meer dan 100 overgenomen als wettelijke grenswaarden en ongeveer 40 als wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen.  

 

Gezondheidskundige grenswaarden uit andere betrouwbare, ook private, bronnen hebben de vervallen grenswaarden zoveel mogelijk vervangen. Klik hier voor de globale aanpak.

 

Het beslisschema voor het vinden of afleiden van een grenswaarde dat in de leidraad wordt gebruikt, is in dit document uitgewerkt.