Go Search

 Begrippen

H-zinnen met de H van hazard zijn gevaarsaanduidingen, die volgens het GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) in de Europese Unie (EU) moeten worden gebruikt.
 

Het GHS heeft als doel te komen tot één wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de gevaarsindeling van stoffen. De invoering van de ze set van criteria voor het indelen van de gevaarseigenschappen van stoffen en mengsels in de verschillende landen krijgt stapsgewijs zijn beslag. De wetgeving die met dit systeem gepaard gaat , geldt voor de levering , het vervoer (over land, spoor en water) en het gebruik van stoffen en mengsels. Er zijn 9 pictogrammen overeengekomen en een groot aantal gevaarsaanduidingen en voorzorgsmaatregelen (Hazard & Precaution Statements).
 

De H-zinnen vervangen de vroegere R-zinnen. De P-zinnen met de P van precaution zijn de voorzorgsmaatregelen die volgens de GHS moeten worden gebruikt. De P-zinnen vervangen de vroegere S-zinnen.
Bovenop de vereiste H-zinnen zijn enkele door de EU aanvullend verplicht gestelde zinnen in de lijst met H-zinnen opgenomen: de EUH-zinnen, die zijn ontstaan uit equivalente R- en S-zinnen.