Go Search

 Werkplekfactor

Een werkplekfactor is een factor die er voor zorgt dat bij gelijke concentratie in de inademingslucht, de schadelijkheid van de stof anders tot expressie komt (bijvoorbeeld eerder/later of versterkt/verzwakt). Met de werkplekfactor kan de gevonden of afgeleide, private of publieke, grenswaarde specifiek worden gemaakt voor de situatie waar de stof wordt gebruikt. Werkgevers zijn verplicht de grenswaarden te corrigeren als de werkplekfactoren binnen het bedrijf het risico van blootstelling versterken. Wordt het risico verzwakt, dan kan de grenswaarde ook worden gecorrigeerd. Voor de volgende werkplekfactoren is de leidraad een hulpmiddel:

  • De duur van de blootstelling aan stoffen in uw processen.
    Deze factor is van belang als de blootstellingsduur korter is dan 4 uur of langer dan 8 uur;
  • Gelijktijdige blootstelling via de huid en via de luchtwegen;
  • Gelijktijdige blootstelling aan meerdere stoffen.

Omdat het effect van de werkplekfactoren afhangt van de eigenschappen van de stoffen, moet per stof de route werkplekfactoren worden beoordeeld.