Go Search

 Uitleg leidraad

De leidraad biedt routes om tot veilig werken met chemische stoffen te komen. De klassieke route, via de gevalideerde veilige grenswaarden, aangepast aan de eisen van het nieuwe (d.w.z. het sinds 1 januari 2007 geldende) grenswaardestelsel en de nieuwe route, via gevalideerde veilige werkwijzen. Een veilige grenswaarde moet verder altijd bedrijfsspecifiek worden gemaakt met de route Werkplekfactoren. Deze drie routes kunnen in de linkerkolom van de navigatie worden opgestart.
 

De keuze tussen een grenswaarde of een veilige werkwijze is vrij zolang het werken met chemische stoffen voldoet aan de betreffende doelvoorschriften van de Arbeidsomstandighedenwet en -regelgeving . Het is belangrijk om steeds alle stappen van een route te doorlopen, anders gaan de gegevens verloren. Raadpleeg tijdens het doorlopen van een route alleen de Help-functie die in de route als 'pop-up' wordt aangeboden. Ook wanneer tijdens het doorlopen van de route de achtergrondinformatie in de linkerkolom wordt geopend, gaat de route terug naar start en gaan de ingevoerde gegevens verloren.
 

Aan het eind van de route wordt gevraagd hoe u het resultaat wil ontvangen: als afdruk op de printer of als bestand via een e-mail. Het is mogelijk om de routes op de server te bewaren om ze later opnieuw te raadplegen en/of te herzien. U krijgt hiervoor een unieke code (=sleutel). Indien u geen gebruik maakt van de bewaarfunctie worden bij het verlaten van de route alle gegevens van de server verwijderd. Uw e-mailadres wordt direct verwijderd wanneer het rapport is toegezonden. Van iedere route wordt een rapport gemaakt. Echter het is niet mogelijk om de verschillende routes te combineren en tot een geïntegreerd rapport te komen. Wij verwachten dat de routes voor grenswaarden en werkwijzen hooguit 5 minuten per stof duren.
 

Het invullen van de route werkplekfactoren vergt wat meer tijd. De verwachting is dat hiervoor hooguit 10 minuten nodig zijn, indien de gevraagde informatie voorhanden is. De route werkplekfactoren geeft inzicht in het doeltreffend beheersen van de blootstelling op de werkplek. U blijft echter zelf verantwoordelijk voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Aan de hier verkregen informatie kunnen geen rechten worden ontleend.