Go Search

 Uitleg / Achtergrond

In het nieuwe grenswaardenstelsel mag worden gekozen voor een veilige werkwijze in plaats van een grenswaarde. Voorwaarde is wel dat de werkwijze ook daadwerkelijk een veilige situatie oplevert. Net als voor de grenswaarden zijn daarom voor de veilige werkwijzen kwaliteitscriteria ontwikkeld. Vervolgens zijn bestaande veilige werkwijzen via diverse bronnen verzameld. Dit bleken er niet veel te zijn. Daarom zijn ook instrumenten waarmee veilige werkwijzen kunnen worden afgeleid, in de leidraad opgenomen.
 

Uit de inventarisatie blijkt dat maar van weinig veilige werkwijzen en instrumenten is aangetoond dat ze (bij goed gebruik) tot veilige situaties leiden. De mogelijkheid om voor een veilige werkwijze te kiezen in plaats van een grenswaarde blijft daardoor wel heel beperkt. Sociale partners wilden graag dat instrumenten die in het verleden binnen VASt en de arboconvenanten en daarna in de arbocatalogi zijn ontwikkeld, in de leidraad worden opgenomen. Dit alles heeft ertoe geleid dat niet alleen de ‘bewezen' veilige werkwijzen in de leidraad worden opgenomen, maar ook werkwijzen, waarvan niet bewezen is dat ze een veilige situatie opleveren, maar die wel degelijk een stap in de goede richting zijn (verbeteradviezen). Er is een rangordeningsysteem ontwikkeld om aan de gebruiker duidelijk te maken wat de status is van de werkwijzen of instrumenten die via de leidraad worden aangeboden. Het aanbod van veilige werkwijzen is heel beperkt, het aanbod van verbeteradviezen daarentegen is heel groot.

Veilige werkwijzen

Onder kant en klare veilige werkwijzen verstaan we werkvoorschriften gericht op het verlagen van risico's door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Uitgangspunt bij deze veilige werkwijzen is dat zij bij navolging niet tot negatieve gezondheidseffecten leiden.

Gebruik verbeteradviezen

De verbeteradviezen reiken suggesties voor verbetering van de arbeidsomstandigheden aan. Het betreft een opsomming van maatregelen, waaruit een ondernemer kan kiezen. Alle maatregelen op zich leveren in meer of mindere mate een bijdrage aan beheersing van het risico. Dit betekent echter nog niet dat werkzaamheden die volgens verbeteradviezen worden uitgevoerd, ook zonder meer veilig worden uitgevoerd en niet zullen leiden tot negatieve gezondheidseffecten. Desalniettemin is besloten om ook de verbeteradviezen op te nemen in de leidraad, omdat deze heel waardevol kunnen zijn voor het verbeteren van de arbeidssituatie. Hoewel niet duidelijk wordt of de situatie voldoende beheerst is, geven deze adviezen wel degelijk een stap in de goede richting.